Drängen som fick hedersmedalj i Möllstorp

Isac Peter Isaksson föddes den 24:e juni 1824 i Fagerhult och var en av sönerna till bysmeden [mfmff] Isac Svensson i Lilla Istad.

Han arbetade, vad det verkar, hos sin far fram till dess han var 23 år gammal. Det finns anteckning att han flyttade till Möllstorp 1847 för att arbeta som dräng i Möllstorp hos kommissionslantmätaren Erik Carl Eckerlund och Maria Beata Amalia Eckerlund Sabelström (f.ö. dotter till kyrkoherden Carl Sabelström i Kristvalla). Under samma period arbetar även Maria Jonsdotter från Kristvalla här – som snart blir hans hustru.

Den 1:e september 1853 föds dottern Hilma Maria, faddrar är bl.a.
Erik Carl Eckerlund och Maria Beata Amalia Eckerlund Sabelström. Isac Peter och Maria gifter sig den 30:e december samma år.

Maria föder några år senare två söner, Carl Gustaf den 28:e januari 1857 och Nils Magnus den 24:e februari 1860. Nils Magnus hade en tvilling men var död vid födseln. Men, sönerna blir inte gamla. Carl Gustaf dör av slag den 13:e juli 1859 och Nils Magnus den 15:e mars 1860 av bröstfeber.

Nedan är bild på hushållet 1856-1861, någon gång under denna tid ändras Isac Peters arbetsbeskrivning från dräng till stattorpare.

Ur Husförhörslängden 1856-1861 – Algutsrum, Möllstorp

Nils Peter och Maria verkar ha varit rediga arbetare. För detta får dom åtminstone viss uppmuntran. Den 13:e juli 1866 vid Lantbruksmötet i Västerstad på Öland får Isac Peter, av Kalmar läns Södra hushållningssällskap, mottaga en silvermedalj och Maria en silvermatsked, för långvarig och trogen tjänst hos Amalia Eckerlund.

Notis i Barometern 18:e juli 1866:

”En medalj, att å bröstet bäras, åt torparen Isak Peter Isaksson i Mölstorp samt en silfvermatsked åt hans hustru Maria Joensdotter för långwarig och trogen tjenst hos enkefru Amalia Eckerlund i Mölstorp.”

Notis på förstasidan i DN 12:e oktober 1866:

Notis i Aftonbladet den 12:e oktober 1866:

Isac Peter och Maria lever ut sina liv i Möllstorp. Maria dör den 3:e januari 1901 och Isac Peter dör den 20:e augusti 1903.

Dottern Hilma Maria då? Hon gifter sig i Algutsrum med skomakaren och änkemannen Verner Ekman från Mörrum. Hon lämnar Möllstorp för Mörrum samma dag som vigseln den 17:e augusti 1905.

[mf] Gustav Georg Nilsson - 1908-2000 > 
[mfm] Albertina Wilhelmina Gustafsdotter - 1875-1939 >
[mfmf] Gustaf Petter Isaksson Westervik - 1826-1896 >
[mfmff] Isac Svensson - 1794-1873
hans son var Isac Peter Isaksson - 1824-1903

”Ett om stor råhet vittnande illdåd”

Olaus Isaksson föddes i Stora Istad i Alböke den 14:e mars 1843 och var son till bysmeden [mfmff] Isac Svensson och hans hustru [mfmfm] Anna Cajsa Carlsdotter.

Den 30:e augusti 1868 gifter han sig med Elisabeth Karlsson från Borgholm (född i Ålem). Tillsammans får de fyra barn; Oskar Emil Tyno (1869-), Josefina Petronella (1871-1933), Anna Eugenia (1875-1954) och Carl Victor (1882-).

Olaus bor och arbetar som dräng/arbetskarl i Lilla Istad. Senare, ungefär efter 1885 står inte angivet något specifikt yrke utan endast noteringen ”Eger”, vilket jag tolkar som att han var hemmansägare. Någon gång här blir även föräldrarna inhysta (inhyseshjon) hos Olaus. Nedan är bild på hur familjen var sammansatt 1871-1885.

Ur husförhörslängden 1871-1885, Lilla Istad, Alböke

Den 7:e augusti 1878 åker hela familjen (förutom Carl Victor som inte var född) till Sydney i Australien. Enligt husförhörslängderna är familjen tillbaka i Lilla Istad den 24:e maj 1879. Vad man gjorde där i nära 10 månader framgår inte – hur nyfiken man än är!

Ur husförhörslängden 1871-1885, Lilla Istad, Alböke

Kanske fick sonen Oskar Emil Tyno mersmak av äventyret, han flyttade nämligen till Amerika, i väldigt unga år. Han reste dit den 29:e december 1886 (17 år gammal) och den yngre brodern Carl Victor gjorde samma resa den 11:e mars 1897 (16 år gammal). Jag hittar inga uppgifter om att de dött i Sverige vilket får mig att anta att de stannade kvar ”därborta”.

Några år efter att sönerna flyttat hände något rätt otäckt. I tidningen ‘Kalmar‘ fanns den 29:e december 1902 en tidningsnotis som berättar följande:

”Ett om stor råhet vittnande illdåd utfördes natten mellan den 23 och 24 dennes hon hemmansägaren Olaus Isaksson i Stora Istad af Alböke socken, då uti boningshuset, där han och hans familj bodde, ej mindre än 19 st. fönsterrutor jemte en del af fönsterbågarna blefvo sönderslagna. Gerningsmannen eller männen, om de varit flera, äro icke kända ännu, men misstankar lära finnas, skrifves till Ö. Bl.”

Ur tidningen ‘Kalmar’ den 29:e december 1902

Någon måste ha haft ett horn i sidan till Olaus eller någon i familjen. Jag har inte hittat någon upplösning på detta ännu.

Ytterligare några år senare, närmare bestämt den 3:e augusti 1913 tar Olaus och Elisabeth in två fosterbarn från Stockholm; Helge Oskar Ragnar (3 år) och Karl Tage (2 år). De flyttar tillbaka till sin mor i Stockholm den 28:e april 1917.

Olaus dör den 9:e maj 1927 av bråck och åderförkalkning på lasarettet i Borgholm, han blev 84 år gammal. Hustrun Elisabeth går bort bara en månad senare den 3:e juni, även hon av åderförkalkning, hon blev 83 år gammal.

[mf] Gustav Georg Nilsson - 1908-2000 > 
[mfm] Albertina Wilhelmina Gustafsdotter - 1875-1939 >
[mfmf] Gustaf Petter Isaksson Westervik - 1826-1896 >
hans bror var Olaus Isaksson - 1843-1927

Emigrationsannons

Runt en miljon svenskar emigrerade till Amerika, bland dom, några av oss Nilssons. Nedan är en ”annons” som publicerades i tidningen ‘Kalmar‘ den 24:e augusti 1870. Vem vet, kanske satt [mfm] Albertina Wilhelminas bror Lars Gustaf på Kallegutas utmark, läste denna annons och tänkte; ”Det där låter inte så dumt!”, innan han gjorde slag i saken och reste dit 1873.

I tidningen ‘Kalmar‘ den 24:e augusti 1870

Föräldramördaren – frikänd!

Jag skrev ett inlägg nyligen om föräldramorden i Sandby. Efter mycket sökande så pekade ett par vänliga personer på jobbet mig i rätt riktning och jag hittade en fortsättning på historien. Artikeln nedan publicerades i tidningen ‘Kalmar’ den 28:e september 1870.

Från Borgholm. Sedan Sundhetskollegium förklarat det föräldramördaren Olof Andersson från Sandby, Egby socken, är sinnesrubbad blef Olof Andersson, genom utslag sistliden tisdag, af häradsrätten frikänd från allt ansvar för morden å hans föräldrar. Till kongl. maj:ts befallningshafwande i länet, som om Andersson skulle taga hand, blef förwist; hwadan möjligt är att såwida Andersson icke inspärras såsom wansinnig och samhällsfarlig, han blir återsänd till den kommun inom whilken han föröfwat de gräsliga morden. (Ö.B.)”

Jag tolkar detta som att det vid denna tidpunkt inte är helt avgjort vad man ska göra med Olof Andersson. Ska man spärra in honom på hospitalet eller skicka tillbaka honom till Sandby? Att han dog på hospitalet i Västervik vet vi ju, men när kom han dit? Fortsättning följer (hoppas jag).

[mf] Gustav Georg Nilsson - 1908-2000 > 
[mff] Nils Johan Albert Nilsson - 1878-1969 >
[mffm] Mathilda Christina Johansdotter - 1856-(?) >
[mffmm] Brita Stina Persdotter - 1833-1910 >
[mffmmm] Ingrid Erlandsdotter - 1798-1874 > Hennes syster var Kjerstin Erlandsdotter - 1801-1870 > Hennes son var Olof Andersson - 1833-1917