Äktenskapsjäv

[mfmm] Brita Kajsa Larsdotters bror, Olaus Larsson befann sig i flera år i Kalifornien. När han väl återvände till Staretorp i Alböke den 28:e juni 1876 så dröjde det bara två veckor innan man kunde läsa följande i ‘Post- och Inrikes Tidningar’:

Ur: Post- och Inrikes Tidningar 18760712

Min tanke är att notisen var ett sätt att försöka få reda på om Olaus hade haft några ”affärer” under tiden han vistats i Amerika. Men jag har inte lyckats hitta någon riktig förklaring eller om det var vanligt förekommande.

(Edit: En trolig förklaring, uppsnappat av morbror Alf, är att det var Olaus själv som satte in annonsen för att senare kunna visa att han var fri för äktenskap. Finns andra ”forskare” på nätet som beskriver detta.)

Knappt två år senare, den 11:e maj 1878, så gifter sig (bonden) Olaus med en Stina Maria Johansdotter. Tillsammans fick de fyra barn som samtliga flyttade till Amerika i början av 1900-talet.

[mfm] Albertina Wilhelmina Gustafsdotter - 1875-1939 > 
[mfmm] Brita Kajsa Larsdotter - 1828-1897 > hennes bror var
Olaus Larsson - 1839-1932

Sköt sig av misstag på Wannborga utmark

Berndt Emil Gustafsson, son till båtsmannen [mfmf] Gustaf Peter Isaksson Westervik och hans hustru [mfmm] Brita Kajsa Larsdotter, föddes på Kallegutas utmark i Alböke den 29:e augusti 1869.

Förutom föräldrarna fanns i hushållet även Berndt Emils fem syskon; Lars Gustaf, Per Wilhelm, Christina Carolina (dog vid 5 års ålder), Johan Alfrid, samt, yngst i syskonskaran, [mfm] Albertina Wilhelmina.

Husförhörslängd 1871-1885, Kallegutas utmark, Alböke

Flera av syskonen lämnar Alböke för nya äventyr i Amerika. Den 15:e maj 1873 blir Lars Gustaf den första som reser. Efter följde sedan Bernt Emil den 12:e september 1887 och Johan Alfred den 9:e maj 1892.

Jag lyckades hitta Johan Alfreds ”Decleration of Intention” från 1914. I den får vi bland annat veta att han var 168 cm lång, vägde 84 kg, hade blåa ögon samt ett ärr på näsan. Anarkist var han tydligen inte heller.

Johan Alfreds ”Decleration of Intention”

Brodern Per Wilhelm, anges i husförhörslängderna som ”saknad sedan 1875 eller 1876”. I Gefle sjömanshus liggare kan man dock läsa att han mönstrade av i Göteborg 23:e mars 1877 efter arbete som jungman på ett skepp med Gibraltar som destination, men troligen vet ingen därhemma var han finns. Han blir senare inskriven i längden över obefintliga med notisen: ”varit borta öfver 20 år och många äro troligen döda”.

Lars Gustaf har, jag trots envetet letande, inte lyckats spåra.

Bernt Emil flyttade antagligen till San Francisco. För när systern [mfm] Albertina Wilhelminas make [mff] Nils Johan Albert reser till Amerika 1901 så finns en notering i båtmanifestet att han ska besöka sin ”brother in law, Emil Gustafsson” i ”San Francisco”.

Bernt Emil kommer hem till Öland igen 1906. Intressant nog så varken mantal- eller kyrkoskriver han sig vid hemkomsten. Kanske detta var fallet även för [mff] Nils Johan Albert som, enligt kyrkböckerna kom hem misstänkt sent med tanke på sonen [mf] Gustaf Georgs födelse.

I död- och begravningsboken kan man 1907 läsa om Berndt Emil:

”Januari 17”, ”Skjutit sig gm. olyckshändelse”, ”Wannborga utmark”, ”Hemkom fr Amerika 1906, men har inte låtit kyrko- eller mantaslskrifva sig”

Ur Död- och begravningsboken
Bild på Bernt Emils klocka (från morbror Alf)
[mf] Gustav Georg Nilsson - 1908-2000 >
[mfm] Albertina Wilhelmina Gustafsdotter - 1875-1939 >
hennes syskon var:
Lars Gustaf Gustafsson - 1856-?
Per Wilhelm Gustafsson - 1860-?
Christina Carolina Gustafsdotter - 1865-1871
Berndt Emil Gustafsson - 1869-1907
Johan Alfred Gustafsson - 1872-?

Trolovad men ogift

Gerda Albertina föddes på Sveriges nationaldag, den 6:e juni 1898 i Kalleguta, Alböke. Faddrar var hennes farmor [mffm] Mathilda och hennes (nya) make Carl August Nordström.

Den 4:e oktober 1922 föds Gerda Albertinas son Per Allan Gerhard, och detta utanför äktenskap. I födelseboken står att läsa:

”Barnmorskan Maria Österberg anmält barnets födelse den 6 okt 1922. Per Algot Nilsson har den 28 oktober 1922 skriftligen erkänt sig vara barnets fader och trolovad med Gerda Albertina Nilsson.”

Ur Födelseboken i Persnäs

Per Algot hade den 1:e april 1922 redan rest till Amerika, alltså 6 månader innan födseln (visste han om detta då?). Han står skriven som sjöman och fartyget han reste med hade New York som destination.

Ancestry.com. Göteborg, Sverige, passagerarlistor, 1869 – 1951

Något giftermål mellan Gerda och Per Algot blev det aldrig. I ‘Sveriges befolkning 1950′ kan man läsa att hon är ogift, arbetar som hembiträde och är skriven på V Kyrkog 22 i Borgholm. Per Allan bodde 1950 (enligt samma källa) i Persnäs och arbetade som linjearbetare.

Per Algot då? 1942 bodde han i Rockford och arbetade på företaget ‘Free Sewing Machine Co” i Rockford. Detta vet jag eftersom det står på hans mönstringskort till armén (se bilder nedan). Han dog enligt uppgift den 11:e maj 1948, oklart var och hur.

[mf] Gustav Georg Nilsson - 1908-2000 >
hans syster var Gerda Albertina Nilsson - 1898-1979 >
hennes son var Per Allan Gerhard Nilsson - 1922-1993 >
hans far var Per Algot Nilsson - 1896-1948

Gifta – med kunglig majestäts tillstånd

När [mff] Nils Johan Albert och [mfm] Albertina Wilhelmina skulle gifta sig verkar det ha inneburit en del pappersexercis. I normala fall finns anteckningar om föräldrarnas godkännande, men inte i detta fallet. I Albökes Lysning- och vigselbok kan man istället läsa:

”Erhållit Kongl. Maj: ts tillstånd af den 18 mars 1898”

Ur Lysning- och vigselboken i Alböke

Tydligen behövde man i vissa fall söka tillstånd för sin vigsel om särskilda hinder förelåg. Vanligen om man var för nära släkt eller om åldersskillnaden var alltför stor. Inget av detta passar dock in i det här fallet.

En teori är att Nils Johan Albert inte hade några lagliga, manliga, förmyndare kvar i livet. Fadern dog redan 1879 varpå han blev fosterson hos sin mormor och morfar. Morfadern, [mffmf] Johan Peter Jonsson dog 1897, året innan vigseln.

Gifta blev de hur som helst – den 17:e maj 1898, med kunglig majestäts tillstånd.

[mf] Gustav Georg Nilsson - 1908-2000 > [mff] Nils Johan Albert Nilsson - 1878-1969 > [mffm] Mathilda Christina Johansdotter - 1856-(?) > [mffmf] Johan Peter Jonsson - 1830-1897

Några sista ord…

Oftast hittar man bara dödsdatum och möjligtvis dödsorsak när man läser i död- och begravningsböckerna. Men ibland har prästen skrivit några extra rader om personen ifråga. Nedan är två exempel där den ena personen verkar ha tagit sig bättre ut än den andre.

Elof Jonsson 1732-1789 i Ytterby, Egby: ”Åldermannen Elof Jonsson i Ytterby, en mycket beskedlig och slug bonde som ägde wackra insigter både i Christendoms Kunskapen och Skrifverier af heligheten, gammal 58 år”

Köpings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker (1734-1790)
[mff] Nils Johan Albert Nilsson - 1878-1969 > [mffm] Mathilda Christina Johansdotter - 1856-(?) > [mffmm] Brita Stina Persdotter - 1833-1910 > [mffmmf] Peter Jacobsson - 1813-1861 > [mffmmfm] Brita Elofsdotter - 1776-(?) > [mffmmfmf] Elof Jonsson - 1732-1789

Per Olofsson 1747-1796 i Törnstubben, Alböke: ”Hemmansbrukare på Törnstubbe, af bråket. Den 7 eller tisdagen för sin död lyftade han så häftigt en stock på Böda skog att han deraf fick bråket och dog på 5te dygnet. Han var fräck och trög i alle sine skyldigheter och gjorde hvarken rätt eller gott.”

Alböke kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker (1770-1860)
[mfm] Albertina Wilhelmina Gustafsdotter - 1875-1939 > [mfmm] Brita Kajsa Larsdotter - 1828-1897 > [mfmmm] Kjerstin Nilsdotter - 1808-1843 > [mfmmmm] Brita Persdotter - 1775-1830 > [mfmmmmf] Per Olofsson - 1747-1796